Nieuwe dirigent voor muziekvereniging Euterpe!"

 

   

 

Dirigente Jenny Thorissen heeft na bijna 3 jaar afscheid genomen van muziekvereniging Euterpe. Eind oktober heeft Jenny de vereniging laten weten dat ze een ontzettende bezige bij is. Ze is druk met heel veel verschillende dingen. Dat was soms erg lastig om te combineren, daarom heeft ze het besluit genomen om te stoppen met dirigeren. Jenny is in 2017 begonnen als dirigente bij Euterpe. Onder haar leiding heeft Euterpe mooie concerten kunnen geven, met toch wel als hoogtepunt het “Night of the Music” concert dat gehouden werd in 2018 samen met Westendorps Fanfare. De vereniging is haar dankbaar voor haar enorme enthousiasme en fijne tijd samen!

 

Gelukkig is Euterpe er in geslaagd om twee goede opvolgers voor Jenny te vinden. Fernando Soto Guerra gaat de koperblaasleerlingen les geven. Fernando is reeds een bekend gezicht in Halle, hij geeft namelijk ook al de muzieklessen op de Dorpsschool. En het directie stokje heeft Jenny op dinsdag 3 maart overgedragen aan Willem Kossink. Willem is als 8 jarige begonnen als slagwerker bij de plaatselijke fanfare in Gelselaar. Hij heeft slagwerk gestudeerd op het conservatorium, was de drummer van de coverband Hike en is nu begonnen met de opleiding voor Harmonie en Fanfare directie. Willem heeft er ontzettend veel zin in om samen met Euterpe mooie muzikale dingen neer te zetten!

 

Tijdens de Paasdienst op zondag 12 april kan muzikaal kennis worden gemaakt met Willem. Zijn volgende optreden met Euterpe is het bevrijdingsconcert op 5 mei bij museumboerderij Smedekinck in Zelhem. Ook kun je elke dinsdagavond vanaf 19.45 uur in het dorpshuis de Korenaar terecht om Willem met Euterpe aan het werk te zien. Wie interesse heeft om een keer te kijken of een keer vrijblijvend mee te spelen, is van harte welkom! Kom gewoon eens langs of neem eerst contact op via www.euterpehalle.nl !

Najaarsconcert 2019! Beat It!

Persbericht

Op 12 november a.s. vindt in het Gemeentehuis van Bronckhorst de oprichting van de Federatie van Bronckhorster muziekverenigingen plaats.

Een 7-tal muziekverenigingen  t.w.:

-        Muziekvereniging Nieuw Leven;

-        Muziekvereniging Hummelo en Keppel;

-        Chr. Muziekvereniging Prinses Juliana;

-        Chr. Muziekvereniging Crescendo;

-        Koninklijke Harmonie Concordia;

-        Chr. Muziekvereniging Euterpe;

-        Harmonie Vorden.

 hebben medio augustus 2016 het initiatief genomen om te gaan samenwerken.

Aanleiding voor dit overleg was destijds de ontwikkelingen binnen het subsidiebeleid van de gemeente.

Medio september is na overleg met wethouder Blaauw van de gemeente Bronckhorst het initiatief genomen het overleg een meer formeel karakter te geven door een federatie van muziekverenigingen op te richten. Notaris mr. Jeroen Blankestijn van Blankestijn Notariaat Advies Mediation uit Zelhem is benaderd en bereid gevonden een ontwerpakte voor de oprichting van de statuten op te stellen.

De verenigingen worden met de oprichting van de federatie vertegenwoordigd door een gekozen bestuur. Het primaire doel is de belangen van de verenigingen te behartigen in de ruimste zin van het woord. In de praktijk zal dit betekenen dat het bestuur namens de aangesloten verenigingen met de gemeente overleg zal voeren over het beleid zoals beleid rijkere visie op het onderwijs,  cultuureducatie, het muziekonderwijs en het organiseren van activiteiten in het belang van de bevordering van de amateurmuziekbeoefening.

De samenwerking is ook bedoeld om de onderlinge samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen.

De vergrijzing van de bevolking van Bronckhorst draagt er ook aan bij dat het aantal jeugdleden afneemt. Samenwerking dient er voor zorgen dat door iedereen muziek gemaakt kan worden.

 

De federatie is ook gesprekspartner in het regionale project Meer muziek in de klas. Medio juni van dit jaar is door diverse schoolbesturen, gemeenten en muziekverenigingen in de Achterhoek het regionale convenant getekend met de intentie dat alle leerlingen in het basisonderwijs muziekonderwijs ontvangen. Muziekverenigingen zijn ook partner in dit project.

 

Met het project blaas je wijs dat medio januari 2.020 zal starten, worden ook volwassenen en ouderen uitgenodigd  kennis te maken met de blaasmuziek.

 

Dinsdag 12 november vindt om 19.30 de oprichting van de federatie plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst in aanwezigheid van de wethouder Blaauw. De besturen van alle aangesloten muziekverenigingen zijn aanwezig om de akte samen met de notaris te ondertekenen.

 

Namens de Federatie i.o.

 

W.Dekkers.beoogd secretaris.  (tel.nr. 0637447911)

 

 

 

“Thank you for the Music” Euterpe zet adviescommissieleden in het zonnetje.   

 

Zaterdagavond 14 april was het zover, Muziekvereniging Euterpe liet de aanwezigen genieten van door de adviescommissieleden aangevraagde muziek. En liet horen dat ze iedereen willen meevoeren met de liefde die zij voelen voor de muziek en het plezier om het zelf te maken.

In het zonnetje werden gezet de adviescommissieleden, vrijwilligers die veel werk verzetten voor Muziekvereniging Euterpe, deze achtergrondmedewerkers werden nu eens een keer naar voren gehaald en onthaald op een groot applaus.

De slagwerkgroep begon enthousiast met “Percussionata”, een krachtig werk waarbij diverse effectinstrumenten voorbij kwamen zoals bongo’s, conga’s, cabasa en beatring.

De uitvoering van “The bar seat beat”, slagwerk op houten stoelen en “Balloonology”, natuurlijk met veel ballonnen en de nodige geluiden, lieten zien dat muziek leuk kan zijn en erom gelachen kan worden. 

“Out Loud” is gebaseerd op Slagerij van Kampen en dit werd een knallende afsluiter van het optreden van de slagwerkgroep.

Daarna begon de fanfare van Euterpe met “Concerto d’Amore” van Jacob de Haan, dit vertegenwoordigt alles waar dit concert voor staat: variatie, liefde en passie en een combinatie van drie verschillende stijlen: barok, pop en jazz

"Ross Roy" geeft de school weer, het "doorlopen" van de klassen tot aan het eindexamen, met daarin structuur, discipline maar ook humor, trots en zelfvertrouwen. Een tussendeel met liefde, vriendschap en begrip en eindigend in de herinnering als een monument.

Gevolgd door ´The Best of Abba”, wie kent songs niet. In deze medley zitten o.a.: “Dancing Queen”, “The winner takes it al” en “Thank you for the Music”, het thema van dit concert.

Daarna kon men genieten van een medley van Coldplay on Stage, Bon Jovi Rock Mix.
Maar ook van het prachtige nummer “Vivo Per Lei”, dat
wordt gezongen door Andrea Bocelli,

Euterpe kon hiermee hun liefde voor de muziek omzetten in prachtige klanken en laten zien hoe geweldig het is muziek te maken die ook anderen beroert en even die liefde voelen met de ogen dicht.

 

Als afsluiter van dit concert speelden de slagwerkgroep en de fanfare samen “Bad Romance” de grote hit van Lady Gaga.

Muzikanten gezocht:

Nieuwjaarsconcert Westendorps fanfare m.m.v. Euterpe, 5 januari 2019!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westendorps Fanfare geeft op zaterdag 5 januari een nieuwjaarsconcert met medewerking van muziekvereniging Euterpe uit Halle. De avond start om 20.00 uur in Kulturhus De Vos en het thema van deze avond is “Night of the Music”.  We zullen dan vele bekende nummers spelen van o.a. Queen en The Beatles.

Najaarsconcert 2018! Kom je ook?

Nieuws

 

 

 

“Thank you for the Music” Euterpe zet adviescommissieleden in het zonnetje.   

 

Zaterdagavond 14 april was het zover, Muziekvereniging Euterpe liet de aanwezigen genieten van door de adviescommissieleden aangevraagde muziek. En liet horen dat ze iedereen willen meevoeren met de liefde die zij voelen voor de muziek en het plezier om het zelf te maken.

In het zonnetje werden gezet de adviescommissieleden, vrijwilligers die veel werk verzetten voor Muziekvereniging Euterpe, deze achtergrondmedewerkers werden nu eens een keer naar voren gehaald en onthaald op een groot applaus.

De slagwerkgroep begon enthousiast met “Percussionata”, een krachtig werk waarbij diverse effectinstrumenten voorbij kwamen zoals bongo’s, conga’s, cabasa en beatring.

De uitvoering van “The bar seat beat”, slagwerk op houten stoelen en “Balloonology”, natuurlijk met veel ballonnen en de nodige geluiden, lieten zien dat muziek leuk kan zijn en erom gelachen kan worden. 

“Out Loud” is gebaseerd op Slagerij van Kampen en dit werd een knallende afsluiter van het optreden van de slagwerkgroep.

Daarna begon de fanfare van Euterpe met “Concerto d’Amore” van Jacob de Haan, dit vertegenwoordigt alles waar dit concert voor staat: variatie, liefde en passie en een combinatie van drie verschillende stijlen: barok, pop en jazz

"Ross Roy" geeft de school weer, het "doorlopen" van de klassen tot aan het eindexamen, met daarin structuur, discipline maar ook humor, trots en zelfvertrouwen. Een tussendeel met liefde, vriendschap en begrip en eindigend in de herinnering als een monument.

Gevolgd door ´The Best of Abba”, wie kent songs niet. In deze medley zitten o.a.: “Dancing Queen”, “The winner takes it al” en “Thank you for the Music”, het thema van dit concert.

Daarna kon men genieten van een medley van Coldplay on Stage, Bon Jovi Rock Mix.
Maar ook van het prachtige nummer “Vivo Per Lei”, dat
wordt gezongen door Andrea Bocelli,

Euterpe kon hiermee hun liefde voor de muziek omzetten in prachtige klanken en laten zien hoe geweldig het is muziek te maken die ook anderen beroert en even die liefde voelen met de ogen dicht.

 

Als afsluiter van dit concert speelden de slagwerkgroep en de fanfare samen “Bad Romance” de grote hit van Lady Gaga.

V.l.n.r.: voorzitter Freek Groot Nibbelink (bariton) en Wim Teerink (trombone) met zijn vrouw Willy. Foto: PR
V.l.n.r.: voorzitter Freek Groot Nibbelink (bariton) en Wim Teerink (trombone) met zijn vrouw Willy. Foto: PR

Jubilarissen gehuldigd tijdens jaarlijkse najaarsconcert

 

HALLE - Zaterdagavond 11 november 2017 was het zover, men werd welkom geheten in de grote kerk te Halle door Muziekvereniging Euterpe bij haar jaarlijkse Najaarsconcert met als thema het 'foute uur', muziek van de jaren negentig, toen alles vernieuwend moest zijn.

 

Nu waren er bij Euterpe ook veel vernieuwende en verrassende dingen. Allereerst de opkomst van alle muzikanten in hun nieuwe uniform, Euterpe 2.0.

Gezamenlijk begonnen de fanfare en de slagwerkgroep de avond met het feestelijk nummer 'Macarena' onder leiding van de nieuwe dirigente Jenny Thorissen. Ze gaat het nieuwe avontuur aan met de fanfare van Euterpe en liet horen de 'Trumpets' een nummer van Jason Derulo, waarbij een paar speciale gasten hun opwachting maakten en wel vier trompettisten in opleiding, Guus, Julian, Guus en Niels. Ook samen met hun versterking werd Barbie Girl gespeeld. Police Academy, een van de films die vast iedereen gezien heeft, in deze mars een belangrijke rol voor de snare trom en trompet.

 

Jubilarissen

Deze avond vond ook de huldiging van de jubilarissen plaats. Wim Teerink 65 jaar en Freek Groot Nibbelink 50 jaar muzikant, beide heren werden toegesproken door de heer Graffelman van de muziekbond KNMO. Een mooi toeval was de trekking voor de levensmiddelenmand en deze was voor de Dolf Teerink, de tweelingbroer van Wim.

In de pauze was er de verkoop van mooie vogeltaarten. Na de pauze hadden de leden hun kleding aangepast aan het 'foute uur'. De Slagwerkgroep onder leiding van Andre Floors begint hun optreden met Guardian Angel en daarna in 'The Bar Seat Beat' laten ze een fraai entertainment slagwerk zien want dit werd uitgevoerd op stoelen met visuele effecten. De bekende klanken van 'Grolsch Tune' en in 'Balloonology' muziek met ballon geluiden. Hun optreden werd afgesloten met een prachtige vertolking van 'Wonderfull Days', een schitterende solo van Xylofoon en Marimba.

Na een kleine verbouwing ging de fanfare verder met 'Super Hits of the 90s', onder leiding van 'Cher' (Jenny Thorissen) van de hit Believe uit 1998 en in 'My heart will go on' een mooie solo van de Altsaxofoon. 'Television Showcase' met bekende tunes als 'Miami Vices', 'A-Team', 'The Muppets show'. The magic of Boney M., al deze artiesten waren ook onder de muzikanten te vinden. 'You can leave you hat on' met geweldige solo's van trombones, hoorns en tenorsaxofoon.

Met de hele club bij elkaar een knaller van een 'fout' nummer als afsluiting, de Spaanstalige zomerhit van Jody Bernal 'Que Si Que No'. Het gehele muzikale optreden werd visueel ondersteund met een schitterende presentatie op twee grote schermen, samen met de aankleding van de kerk en kleding van de alle medewerkers zorgde dit voor een mooie uitstraling en het gevoel even terug te zijn in de jaren negentig.

Op wereldreis met Euterpe, najaarsconcert 2016

Zaterdagavond 26 november gaf muziekvereniging Euterpe haar najaarsconcert in de Grote Kerk in Halle. Zowel de fanfare als de slagwerkgroep speelde werken van over de hele wereld waarbij ook de aankleding prachtig aangepast was aan de muziek.

Deze avond begint met: “op de radio klinkt de klassieke “Exodus song”, ik heb een bijzondere reis geboekt, een muzikale reis. Ik ga rond de wereld om veel verschillende muziek soorten en stijlen te beluisteren en te beleven”. Zo kon het publiek mee reizen en genieten van deze muzikale wereldreis en op grote schermen waren ook beelden zien van deze prachtige reizen.

 

De fanfare deed eerst “Oregon” in de VS aan met in gedachten goudzoekers, indianen en cowboy’s. Daarna reisde men naar Dublin en hier ontmoette men de kasteelheer “Lord Tullamore”. Met de trein naar Berlijn met de “Neuer Berliner Marsch” en hoorde het vallen van de muur hierin.

 

Even een tussenstop gemaakt in Halle om 3 jubilarissen te huldigen: de 2 broers Gert en Ben Dünnebach beide zijn 42 jaar muzikant bij Muziekvereniging Euterpe, slagwerkers en actieve leden. Gert speelt niet alleen in de slagwerkgroep maar ook de pauken bij de fanfare en bij Ben is jaarlijks de rommelmarkt op zijn terrein. Hans Schieven is 40 jaar muzikant, speelt de Besbas in de fanfare en is bestuurslid. Ook spelen deze mannen in het dweilorkest “Niet zoegen maor blaozen”.

 

Na een kleine verbouwing ging de slagwerkgroep verder met de muzikale reis met het industriële “Guardian Angels part 1, The Factory”, gevolgd door “Bongo Battle” een slagwerkwedstrijd die overal op de wereld kan plaatsvinden. Energie Beat vormt een prima, energieke, afsluiting van de slagwerkgroep, die daarbij gebruik maakte van de klanken van olievaten en kunststof tonnen.

 

De fanfare heeft ondertussen haar kleding aangepast aan de verschillende landen die men hoort en ziet. Met “The African Sound of Bert Kaempfert” zijn we aangekomen in Nairobi, Kenia, maar ook bij de Indische Waterlelies uit de Efteling en daarna Hakuna Matata wat betekent “geen zorgen”. Verder naar het schone en georganiseerde Japan met de “Japanese Folksuite”, daarna het feestelijke Mexico met “Mexican Trumpets” land van de Sombrero’s, nacho’s en piйata.

 

 

De slagwerkgroep en fanfare vliegen samen naar de “Caribbean Variations” waarbij de swingende cultuur goed te horen is. De afsluiting van deze prachtige muzikale reis eindigt in de stad van de liefde met “Carnaval de Paris”. Daarna naar huis en verder dromen over deze heerlijke muzikale vakantie. Kijk voor meer foto's ook op de fotopagina.