Rommelmarkt winkelverkoop op zaterdag 6 juli van 10.00 tot 16.00 uur! 

  

De volgende rommelmarkt winkelverkoop is op zaterdag 6 juli.

We zijn open van 10.00 uur tot 16.00 uur.  De verkoop is weer in het pand aan de Dorpsstraat 72 in Halle. Schrijf je de datum alvast in je agenda?

 

Wilt u nog spullen komen brengen, dan kan dat iedere maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 aan de Halle Nijmanweg 40. Of u kunt even contact opnemen met Gerrit Legters, 06-20835446

 

 

Halse Holidays!

zaterdag 25 november om 20.00 uur, Grote Kerk Halle! 

  

Het publiek wordt deze avond meegenomen naar de favoriete vakantiebestemmingen van de muzikanten. Er is muziek uitgekozen uit die vakantielanden. Tijdens het concert kan men niet alleen luisteren naar de muziek, maar ook naar de persoonlijke vakantieverhalen die daarbij horen. De avond wordt nog eens extra aangekleed met vakantie foto’s. De reizen gaan over de hele wereld, zo wordt er muziek van The Beatles (Engeland), The BeeGees (Australië) en Avicii (Zweden) gespeeld

Vlieland

Bijzonder is ook dat de Vlielandmars gespeeld wordt. Toen er aan de Halse leden van Euterpe naar hun favoriete vakantiebestemming werd gevraagd, was het niet verwonderlijk dat de naam “Vlieland” regelmatig naar voren kwam. Vlieland is voor veel Hallenaren een bekende plek geworden door de jarenlange uitwisseling van de Dorpsschool met Vlieland. Vele generaties zijn er geweest. Om bij deze herinneringen passende muziek te kunnen spelen, heeft Euterpe de fanfare van Vlieland (“Vlielands fanfarecorps”) benaderd. Van hen kreeg Euterpe deze mars, waarin het Vlielands volkslied is verwerkt.

De muzikale reis begint om 20.00 uur, en de toegang is gratis. Het zou leuk zijn als er veel mensen mee willen reizen met de leden van Euterpe. Maar als het niet lukt om de koffers te pakken, dan kan er ook worden meegekeken via kerkdienstgemist.nl.

Donateursactie

 

Inwoners van Halle vinden in deze periode ook de Euterpers in hun brievenbus. Daarbij zit ook een donateurskaart, waarmee men de vereniging financieel kan ondersteunen. Deze kaart kan worden ingeleverd bij Koko Bizjoe, de Heidesmid of op het concert. Tijdens het concert vindt ook de verloting plaats van twee goed gevulde manden, de trekking wordt gedaan uit alle ingeleverde kaarten.

 

 

 

Nieuwe datum, nieuwe spullen! 

  

We slaan een maandje over, dus de volgende rommelmarkt winkelverkoop is weer op zaterdag 6 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur in het pand aan de Dorpsstraat 72 in Halle. Schrijf je de datum alvast in je agenda?

 

 

 

Geen rommelmarkt in 2022, wel de winkelverkoop! 

  

Dit jaar, 2022, organiseren we nog geen rommelmarkt. Maar wel regelmatig een winkelverkoop van onze rommelmarkt spullen. De eerst volgende rommelmarkt winkelverkoop is op zaterdag 4 juni, van 10.00 tot 16.00 uur in het pand aan de Dorpsstraat 72 in Halle! Er staan iedere keer weer andere spullen in de winkel, kom gerust eens een kijkje nemen!

 

 

 

Nieuwe data! 

  

Binnenkort start onze plantjesmarkt weer! Vanaf 29 april staan de plantjes weer klaar voor verkoop aan de roggestraat! En de nieuwe datum voor de rommelmarkt winkelverkoop is ook bekend! Op zaterdag 7 mei is de winkel weer open vol mooie spullen, die dag zijn er ook tuinmeubelen!

 

 

 

Jubilarissen gehuldigd! 

  

Tijdens ons voorjaarsconcert op zondag 10 april mochten wij 3 van onze leden huldigen. Jan Maalderink voor 25 jaar lidmaatschap, Annie Basters ook voor 25 jaar lidmaatschap en Ineke Schieven zelfs voor 50 jaar muzikant! Nogmaals van harte proficiat!

 

 

 

Nieuwe datum, nieuwe spullen! 

 

Zaterdag 2 april, rommelmarkt winkelverkoop

 

 

Op zaterdag 2 april verkopen we opnieuw een selectie van onze mooiste rommelmarktspullen! De verkoop is van 10.00 uur tot 16.00 uur in het pand aan de Dorpsstraat 72 in Halle. Tot dan!

 

 

 

Mooi daj d'r weer bunt! 

 

Euterpe is heel blij dat ze eindelijk weer van zich kan laten horen en tegen haar publiek kan zeggen: "Mooi daj d'r weer bunt!". Op zondagmorgen 10 april organiseren wij een voorjaarsconcert. Tijdens dit concert laten we verschillende muziekstukken horen welke we in de Corona periode hebben ingestudeerd. Het wordt het eerste concert samen met dirigent Willem Kossink. De aanvang is om 11:30 uur bij zaal Nijhof, toegang is gratis. Tot dan!

 

 

 

Plantjesmarkt 2021!

 

 

 

De verkoop van onze plantjes is gestart!! U bent van harte welkom op de plantjesmarkt, roggestraat 49 Halle

 

 

 

Rommelmarkt gaat niet door 

 

Helaas kan onze rommelmarkt ook in 2021 niet doorgaan.

 

 

 

Donateursactie

 

 

Ieder jaar organiseert muziekvereniging Euterpe een donateursactie. Leden van de vereniging komen in het najaar langs bij de donateurs en halen dan het donateursgeld op. Ze maken een praatje, brengen een Euterpers en geven de donateurskaart af. Tijdens het donateursconcert, dat jaarlijks in november wordt gehouden, wordt er dan een levensmiddelenmand verloot onder de donateurs.

Dit jaar is alles helaas anders. Er is dit jaar geen mogelijkheid om een concert te geven. En ook de donateursactie wordt in een ander jasje gestoken. Euterpe kan donaties juist dit jaar goed gebruiken, omdat andere inkomstenbronnen ook zijn weggevallen. Er was dit jaar geen rommelmarkt en ook de Halse dag kon niet doorgaan vanwege de Corona maatregelen.

Toch heeft de vereniging niet stil gezeten. Er zijn online lessen gegeven, er zijn groepsrepetities via Skype gehouden. In april werd er door de adviescommissie een plantjesmarkt georganiseerd. En toen in juni de situatie weer onder controle leek, werd gestart met repetities in de buitenlucht. Een hele nieuwe ervaring die de leden zich nog lang zullen blijven herinneren.

Binnenkort ontvangen de inwoners van Halle een Euterpers en een donateurskaart in hun brievenbus. Mensen die Euterpe willen steunen, kunnen op verschillende manieren doneren en vervolgens hun donateurskaart inleveren bij Supermarkt Hesselink, in de boodschappenwagen van Rene Teerink, of bij de Heidesmid. Uit alle ingeleverde donateurskaarten wordt ook dit jaar een levensmiddelenmand verloot.

 

Mocht u willen doneren, dan kan dat eenvoudig via onderstaande link:

 

Donatie Euterpe

 

 

 

 

 

 

Prachtige vogeltaarten!

 

   

Vanaf vandaag zijn er bij Supermarkt Hesselink in Halle weer prachtige vogeltaarten te koop! De opbrengst daarvan komt ten goede van de Euterpe!

 

 

 

Plantjesmarkt van start!

 

   

 

Wij zijn er klaar voor! De verkoop van onze plantjes kan beginnen! Er wordt elke dag weer aangevuld aan de roggestraat 49. Voor de courgette, bonen, sla en andijvie nog eventjes geduld. De verkoop daarvan start op 15 mei a.s.!

 

 

 

“Twintigste editie rommelmarkt Euterpe jaar uitgesteld"

 

   

Dit jaar helaas geen rommelmarkt voor Euterpe, maar op zaterdag 15 mei 2021 zijn we er hopelijk weer! De inzameling van spullen voor de rommelmarkt in 2021 is weer gestart!

 

 

 

Nieuwe dirigent voor muziekvereniging Euterpe!"

 

   

 

Dirigente Jenny Thorissen heeft na bijna 3 jaar afscheid genomen van muziekvereniging Euterpe. Eind oktober heeft Jenny de vereniging laten weten dat ze een ontzettende bezige bij is. Ze is druk met heel veel verschillende dingen. Dat was soms erg lastig om te combineren, daarom heeft ze het besluit genomen om te stoppen met dirigeren. Jenny is in 2017 begonnen als dirigente bij Euterpe. Onder haar leiding heeft Euterpe mooie concerten kunnen geven, met toch wel als hoogtepunt het “Night of the Music” concert dat gehouden werd in 2018 samen met Westendorps Fanfare. De vereniging is haar dankbaar voor haar enorme enthousiasme en fijne tijd samen!

 

Gelukkig is Euterpe er in geslaagd om twee goede opvolgers voor Jenny te vinden. Fernando Soto Guerra gaat de koperblaasleerlingen les geven. Fernando is reeds een bekend gezicht in Halle, hij geeft namelijk ook al de muzieklessen op de Dorpsschool. En het directie stokje heeft Jenny op dinsdag 3 maart overgedragen aan Willem Kossink. Willem is als 8 jarige begonnen als slagwerker bij de plaatselijke fanfare in Gelselaar. Hij heeft slagwerk gestudeerd op het conservatorium, was de drummer van de coverband Hike en is nu begonnen met de opleiding voor Harmonie en Fanfare directie. Willem heeft er ontzettend veel zin in om samen met Euterpe mooie muzikale dingen neer te zetten!

 

Tijdens de Paasdienst op zondag 12 april kan muzikaal kennis worden gemaakt met Willem. Zijn volgende optreden met Euterpe is het bevrijdingsconcert op 5 mei bij museumboerderij Smedekinck in Zelhem. Ook kun je elke dinsdagavond vanaf 19.45 uur in het dorpshuis de Korenaar terecht om Willem met Euterpe aan het werk te zien. Wie interesse heeft om een keer te kijken of een keer vrijblijvend mee te spelen, is van harte welkom! Kom gewoon eens langs of neem eerst contact op via www.euterpehalle.nl !

Najaarsconcert 2019! Beat It!

Persbericht

Op 12 november a.s. vindt in het Gemeentehuis van Bronckhorst de oprichting van de Federatie van Bronckhorster muziekverenigingen plaats.

Een 7-tal muziekverenigingen  t.w.:

-        Muziekvereniging Nieuw Leven;

-        Muziekvereniging Hummelo en Keppel;

-        Chr. Muziekvereniging Prinses Juliana;

-        Chr. Muziekvereniging Crescendo;

-        Koninklijke Harmonie Concordia;

-        Chr. Muziekvereniging Euterpe;

-        Harmonie Vorden.

 hebben medio augustus 2016 het initiatief genomen om te gaan samenwerken.

Aanleiding voor dit overleg was destijds de ontwikkelingen binnen het subsidiebeleid van de gemeente.

Medio september is na overleg met wethouder Blaauw van de gemeente Bronckhorst het initiatief genomen het overleg een meer formeel karakter te geven door een federatie van muziekverenigingen op te richten. Notaris mr. Jeroen Blankestijn van Blankestijn Notariaat Advies Mediation uit Zelhem is benaderd en bereid gevonden een ontwerpakte voor de oprichting van de statuten op te stellen.

De verenigingen worden met de oprichting van de federatie vertegenwoordigd door een gekozen bestuur. Het primaire doel is de belangen van de verenigingen te behartigen in de ruimste zin van het woord. In de praktijk zal dit betekenen dat het bestuur namens de aangesloten verenigingen met de gemeente overleg zal voeren over het beleid zoals beleid rijkere visie op het onderwijs,  cultuureducatie, het muziekonderwijs en het organiseren van activiteiten in het belang van de bevordering van de amateurmuziekbeoefening.

De samenwerking is ook bedoeld om de onderlinge samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen.

De vergrijzing van de bevolking van Bronckhorst draagt er ook aan bij dat het aantal jeugdleden afneemt. Samenwerking dient er voor zorgen dat door iedereen muziek gemaakt kan worden.

 

De federatie is ook gesprekspartner in het regionale project Meer muziek in de klas. Medio juni van dit jaar is door diverse schoolbesturen, gemeenten en muziekverenigingen in de Achterhoek het regionale convenant getekend met de intentie dat alle leerlingen in het basisonderwijs muziekonderwijs ontvangen. Muziekverenigingen zijn ook partner in dit project.

 

Met het project blaas je wijs dat medio januari 2.020 zal starten, worden ook volwassenen en ouderen uitgenodigd  kennis te maken met de blaasmuziek.

 

Dinsdag 12 november vindt om 19.30 de oprichting van de federatie plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst in aanwezigheid van de wethouder Blaauw. De besturen van alle aangesloten muziekverenigingen zijn aanwezig om de akte samen met de notaris te ondertekenen.

 

Namens de Federatie i.o.

 

W.Dekkers.beoogd secretaris.  (tel.nr. 0637447911)

 

 

 

“Thank you for the Music” Euterpe zet adviescommissieleden in het zonnetje.   

 

Zaterdagavond 14 april was het zover, Muziekvereniging Euterpe liet de aanwezigen genieten van door de adviescommissieleden aangevraagde muziek. En liet horen dat ze iedereen willen meevoeren met de liefde die zij voelen voor de muziek en het plezier om het zelf te maken.

In het zonnetje werden gezet de adviescommissieleden, vrijwilligers die veel werk verzetten voor Muziekvereniging Euterpe, deze achtergrondmedewerkers werden nu eens een keer naar voren gehaald en onthaald op een groot applaus.

De slagwerkgroep begon enthousiast met “Percussionata”, een krachtig werk waarbij diverse effectinstrumenten voorbij kwamen zoals bongo’s, conga’s, cabasa en beatring.

De uitvoering van “The bar seat beat”, slagwerk op houten stoelen en “Balloonology”, natuurlijk met veel ballonnen en de nodige geluiden, lieten zien dat muziek leuk kan zijn en erom gelachen kan worden. 

“Out Loud” is gebaseerd op Slagerij van Kampen en dit werd een knallende afsluiter van het optreden van de slagwerkgroep.

Daarna begon de fanfare van Euterpe met “Concerto d’Amore” van Jacob de Haan, dit vertegenwoordigt alles waar dit concert voor staat: variatie, liefde en passie en een combinatie van drie verschillende stijlen: barok, pop en jazz

"Ross Roy" geeft de school weer, het "doorlopen" van de klassen tot aan het eindexamen, met daarin structuur, discipline maar ook humor, trots en zelfvertrouwen. Een tussendeel met liefde, vriendschap en begrip en eindigend in de herinnering als een monument.

Gevolgd door ´The Best of Abba”, wie kent songs niet. In deze medley zitten o.a.: “Dancing Queen”, “The winner takes it al” en “Thank you for the Music”, het thema van dit concert.

Daarna kon men genieten van een medley van Coldplay on Stage, Bon Jovi Rock Mix.
Maar ook van het prachtige nummer “Vivo Per Lei”, dat
wordt gezongen door Andrea Bocelli,

Euterpe kon hiermee hun liefde voor de muziek omzetten in prachtige klanken en laten zien hoe geweldig het is muziek te maken die ook anderen beroert en even die liefde voelen met de ogen dicht.

 

Als afsluiter van dit concert speelden de slagwerkgroep en de fanfare samen “Bad Romance” de grote hit van Lady Gaga.

Muzikanten gezocht:

Nieuws