Welkom bij Muziekvereniging Euterpe

Welkom bij Euterpe

Muziekvereniging Euterpe bestaat uit verschillende onderdelen. De fanfare, slagwerkgroep en het leerlingenorkest. Ook het dweilorkest “Niet zoegen, moar Bloazen”, is onderdeel van Euterpe.

Muziekvereniging Euterpe heeft een zeer actieve adviescommissie. Zij organiseren 2 x per jaar een grootse rommelmarkt, in mei en op de 1e zondag in september tijdens de Halse Dag. Ook verzorgen zij de verlotingen tijdens de diverse concerten en staan de vereniging met raad en daad bij.

Al vele jaren verkoopt “Euterpe” op de zaterdag voor Pinksteren de “muzikale haantjes” in Halle en omstreken. De opbrengst hiervan is bestemd voor het aanschaffen van nieuwe instrumenten en/of uniformen.

 

Euterpe is door haar optredens en diverse activiteiten dan ook bekend en geliefd bij velen. Dit blijkt mede door het grote aantal donateurs die de vereniging elk jaar weer de nodige financiële steun geven. Zij ontvangen 1 x per jaar de “Euterpers”, het verenigingsblad waarin diverse wetenswaardigheden en andere leuke en/of interessante mededelingen staan.