Geschiedenis

 

Christelijke Muziek Vereniging Euterpe werd opgericht op 12 november 1912. De vereniging is ontstaan als onderafdeling van de jongelingen vereniging Halle-Nijman.  De oude Nijman-school was jarenlang het repetitielokaal. In maart 1914 werd de eerste uitvoering gegeven. In 1921 brak er een slechte tijd aan en op 27 januari besloot men de vereniging op te heffen.

 

De echte muziekliefhebber kon zich hier echter niet mee verenigen, want in mei van datzelfde jaar was Euterpe weer een feit, maar nu onder een zelfstandig bestuur. In het begin van de jaren dertig werd de harmonie omgezet in een fanfare, oorzaak hiervan was de kleine bezetting van de klarinetten.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er in eerste instantie nog steeds geoefend in de Nijman school. De nummers die gespeeld werden moesten op het gemeentehuis gekeurd worden. Er mochten geen vaderlandslievende nummers gespeeld worden. Uitvoeringen in de oorlog werden gegeven in de school. De entree was 25 cent. Marslopen werd ook in de school geoefend. Alle tussendeuren werden opengezet en zo ontstond een lange gang waar gelopen moest worden.

 

Toen begin 1944 de school gevorderd werd door de Duitsers zijn de repetities gestaakt. De koperen muziekinstrumenten moesten worden ingeleverd bij de Duitsers die het koper nodig hadden om er granaathulzen van te maken. De leden  hebben de instrumenten laten “onderduiken”, ze verdwenen bijna allemaal bij de boeren onder het hooi. 

Na de bevrijding werden de instrumenten onder het hooi vandaan gehaald. Euterpe trok op versierde wagens door het dorp. Een maand later was de vereniging weer georganiseerd. De eerste instrumenten die na de oorlog nodig waren werden betrokken bij een muziekhandel in Tilburg. De blaasinstrumenten die gekocht werden waren gemaakt van granaathulzen. Dat was nog eens kringloop! In de jaren na de oorlog werd nog tot ongeveer 1955 in de oude Nijman school geoefend. 

Eind jaren vijftig was het moeilijk de leden bij elkaar te houden. De televisie was in opkomst en, tijdelijk, vond men het “kijkkastje” belangrijker dan de muziekvereniging. Toen men eenmaal gewend was aan de televisie werd de belangstelling weer groter. 

 

Met wisselend succes werd deelgenomen aan vele concoursen. Een hoogtepunt voor Euterpe was het 40-jarig jubileum, er werd in samenwerking met de adviescommissie, die een jaar daarvoor was opgericht, een muziekfestival georganiseerd. 

 

Tot 1971 speelde Euterpe tijdens uitvoeringen in eigen kleding, maar met de muziekpet. In 1971 besluit de vereniging dat het tijd wordt voor een uniform, deze worden aangeschaft om het 60 jarig bestaan extra luister bij te zetten. De kosten worden geschat op 6500 gulden. Om de financiën voor de nieuwe uniformen bij elkaar te brengen wordt een actie gehouden. 

 

Op 5 januari 1974 werd de tamboerkorps, oftewel de drumband opgericht, als onderdeel van de muziekvereniging. Dit was enerzijds de wens van het bestuur om op die manier bij plaatselijke festiviteiten over een uitgebreide ritmesectie te kunnen beschikken. Maar de Halse jeugd bleek ook een grote belangstelling te hebben voor zo’n tamboerkorps. Er kon dan ook gestart worden met 28 leerlingen. De eerste maanden werd druk geoefend op plankjes, waarna kon worden overgegaan tot de aanschaf van echte trommels. De tamboerkorps droegen blauwe broeken en een witte trui. Ze vonden dat dit niet echt een uniform was, en daarom zijn ze destijds van start gegaan met een verloting. Met de opbrengst van deze verloting werden de eerste echte uniformen gekocht. Een rode cape, een blauwe broek, een witte coltrui en een hoed.

 

Het jaar 1999 was een bijzonder jaar voor Euterpe, met name voor de drumband. In september op de 3e dinsdag verleende de drumband met fanfare Psalm 150 uit Dinxperlo medewerking aan de optocht in De Haag ter ere van ‘Prinsjesdag’. Samen met andere Gelderse afgevaardigden ging het door de straten in Den Haag en aan de Korte Vijverberg vormden ze samen de burgererewacht voor de Koninklijke stoet.

 

 

Tegenwoordig wordt de drumband niet meer drumband genoemd, maar slagwerkgroep.